slide-6

Až 4x rychleji s Callanovou metodou

Miniškolka

Kromě standardní výuky nabízíme i dopolední Miniškolku pro děti od 2,5 roku v angličtině a to rovněž s použitím výukové metody Helen Doron English. Děti se u nás kromě angličtiny učí kreativitě, kamarádskému chování a zdravému životnímu stylu. V rámci Miniškolky mají zajištěno i stravování ze zdravé kuchyně Ekolandia. Miniškolku vede lektorka angličtiny pro děti a vystudovaná učitelka Mgr. Markéta Somsedíková.

Naše dopolední  miniškolka s angličtinou Helen Doron English je určena pro děti od 2,5 do 5 let.

 • dopolední program převážně v anglickém jazyce pod vedením certifikovaných lektorů Helen Doron English
 • práce s dětmi na základě metodiky Montessori
 • hudební, výtvarné a pohybové aktivity v příjemném prostředí rodinné vily
 • dopolední provoz od 8 do 13 hod. včetně oběda a svačinek
Mgr. Jméno Somsedíková

Děti se snažíme vést k samostatnosti, kamarádství a zdravému životnímu stylu. To vše v dvojjazyčném česko-anglickém prostředí. Každý den mají děti rovněž svoji lekci angličtiny Helen Doron English.

Mgr. Jméno Somsedíkovávedoucí miniškolky

Informujte se u nás o možnostech, které Vám toto řešení nabízí. Napište nebo zavolejte nám o více informací.

Dále u nás najdete:

 • intenzivní angličtinu pro dospělé Callanovou metodou
 • kvalitní, zábavný a propracovaný systém výuky angličtiny pro děti od útlého věku metodou Helen Doron English
 • výuku němčiny, španělštiny, francouzštiny přímou metodou Speak.pl
 • v letním období organizujeme letní příměstké tábory a intenzivní kurzy pro dospělé to vše pod vedením vysoce kvalifikovaných lektorů s dlouholetou praxí
 • děti ocení dvě herny (se skluzavkou, hračkami apod.)
 • čekání si můžete zpříjemnit dobrou kávou nebo čajem z našeho automatu
 • nabízíme hlídání dětí v případě účasti dospělých na hodině angličtiny
 • v teplém období je k dispozici zahrada s příjemným posezením, pískovištěm a skluzavkou pro děti

V našem ceníku se seznámíte s cenami za naše služby

Denní plán miniškolky

08.00 – 08.30 Příchod dětí

 • ranní přivítání v kroužku s paní učitelkou a ostatními dětmi, povídání o programu dne
 • výtvarné aktivity, četba knížky, povídání, básnička
 • lehká rozcvička, opičí dráha, strečink, uvolnění pomocí jednoduchých prvků jógy
 • volná hra, pitný režim

08.45 – 9.30   Angličtina hrou s lektorkou Helen Doron

09.30 – 9.45   Hygiena, svačinka (učíme děti sebeobsluze, připravit si jídlo, nalít pití, uklidit nádobí po jídle)

09.45 – 10.45 Dopolední tematicky zaměřená činnost s paní učitelkou

10.45 – 11.30  Pobyt venku (zahrada, dle počasí pobyt na zahradě spojený s výtvarnými a pohybovými aktivitami, krátká procházka v blízkém okolí)

11.50 – 12.30 Oběd

12.30 – 13.00 Klidové aktivity (četba knížky, kreslení, atd.), odchod domů

Poznámka: Svačinka i oběd je připravený podle zásad optimálního stravovaní v dětském věku. V průběhu celého dne je dodržován pitný režim.

Roční plán miniškolky

„Zdravá česko-anglická školka“

Základním motivem je vést děti k přátelským vzájemným vztahům, sebeobsluze, samostatnosti v rozhodování a zdravému životnímu stylu. Hlavním nositelem programu je paní učitelka, paní Mgr. Markéta Somsedíková, se kterou se budou děti setkávat v pondělí a v úterý. Spolu s ní tvoří tým Ing. Sandradewi Marsito Merto.
Vedle každodenní lekce angličtiny Helen Doron (viz denní plán)  obě paní učitelky s dětmi komunikují jednoduše anglicky, ale když je třeba, může nastoupit i čeština, takže pro malé děti to není žádný stres. Snažíme se napodobit bilingvní prostředí. Stále však bude zůstávat důležitý domácí poslech výukových CD, které děti od nás opět dostanou.

Ceny a platební podmínky miniškolky zjistíte v našem ceníku.

Odhlášení účasti dítěte :

V případě, že se dítě z naléhavých (především zdravotních) příčin nemůže v dohodnutých termínech zúčastnit aktivit koutku, žádáme rodiče, aby je omluvili pomocí SMS či e-mailem nejpozději do 21.00 hodin předešlého večera. Na základě splnění techto podmínek se mohou omluvené děti zúčastnit aktivit klubu v náhradních termínech domluvených v souladu s přáním rodičů a kapacitními možnostmi. Zameškané dny by měly být nahrazeny co nejdříve, pokud možno ještě v tom měsíci, ve kterém došlo k absenci.V případě delší nemoci při včasném oznámení – více než 3 týdny – nebude školné po období absence požadováno.