Až 4x rychleji s Callanovou metodou

Výuka dospělých

Dospělé vyučujeme v několika jazycích – angličtině, němčině, španělštině a francouzštině. K výuce využíváme unikátní přímé metody s velmi dobrými výsledky – především Callanovu metodu výuky angličtiny. Přímé metody pak doplňujeme konverzací, vyučujeme rovněž Business English. Plně se Vám budou věnovat naši kvalifikovaní lektoři.

Angličtina

Pro dospělé jsou kurzy angličtiny vedené speciální Callanovou metodou. Callanova metoda je efektivní konverzační způsob výuky a je vhodná jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé studenty. Největší důraz klade na schopnost mluvit a rozumět. Díky ní se angličtině naučíte až 4x rychleji než v klasických jazykových školách. Více o našich metodách.

Nabízíme výuku v naší jazykové škole a v Újezdě nad Lesy.Další možností je pak firemní výuka. Vzdělávání může být zakončeno po 6. úrovni (80-100 hodinách) jazykovou zkouškou PET nebo FCE po 12. úrovni.

Jazykové kurzy v Čakovicích probíhají v ranních, dopoledních, částečně odpoledních a večerních hodinách, v Újezdě nad Lesy pouze večer.

Výuka probíhá ve dvou hodinách týdně, buď v modelu dvě hodiny za sebou nebo dvakrát týdně jedna hodina v různé dny.

Naše metody nabízejí 12 úrovní pokročilosti. Proto je dobré před nástupem do kurzu absolvovat ukázkovou hodinu, která je zdarma a na které Vás zkušený lektor zařadí do kurzu, který Vám bude vyhovovat..

Němčina

Pro výuku používáme Die direkte Methode – výuka němčiny přímou metodou. Die direkte Methode vychází, podobně jako Callanova metoda, ze systému řízené konverzace mezi učitelem a studentem. Je zaměřena především na rozvoj mluveného jazyka, přičemž zároven probíhá výuka gramatiky. Až 80% výuky je zaměřeno na rozvoj konverzace a dochází tím k rychlému rozvoji slovní zásoby. Vedle mluvené formy se student zdokonaluje i v gramatice.

Ucelený systém výuky od úplných začátečníků až po vysoce pokročilé – celkem 12 úrovní výuky. Simulace přirozeného německého prostředí. Od ledna 2013 jsme otevřeli nové kurzy němčiny ve všech úrovních.

Francouzština a španělština

Rovněž nabízíme výuku francouzštiny a španělštiny přímou metodou. Rovněž tato metoda vychází, podobně jako Callanova metoda, ze systému řízené konverzace mezi učitelem a studentem. Je zaměřena především na rozvoj mluveného jazyka, přičemž zároven probíhá výuka gramatiky. Až 80% výuky je zaměřeno na rozvoj konverzace. Dochází k rychlému rozvoji slovní zásoby. Vedle mluvené formy se student zdokonaluje i v gramatice. Ucelený systém výuky od úplných začátečníků až po vysoce pokročilé zahrnuje 12 úrovní výuky. Od ledna 2013 jsme otevřeli nové kurzy francouzštiny i španělštiny ve všech úrovních.

Tip pro Vás: Pro všechny kurzy nabízíme po dobu výuky v dopoledních hodinách možnost hlídání dětí.

Angličtinu studuji téměř celý svůj život a učím ji již mnoho let. Teprve u Callanovy metody nacházím u studentů rychlé a efektivní výsledky a to především v komunikativní angličtině.

Mgr. Katarína Kunftoválektorka angličtiny

V našem ceníku se seznámíte s cenami za naše služby