Callanova metoda

  • Metoda se vyvíjela 15 let na Cambridgeské univerzitě pod dohledem pana Robina Callana a v současné době podle ní vyučuje více než 600 registrovaných škol po celém světě.
  • Jde o způsob výuky, který kombinuje tzv. přímou metodu (kdy se studenti učí myslet a mluvit přímo v cizím jazyce bez překladu) s výukou gramatiky.
  • Je dokázáno, že na běžných hodinách výuky cizího jazyka se student soustředí jen 25% času. Na hodinách vyučovaných Callanovou metodou je však student nucen se soustředit pořád. Neboť učitel se na něj stále obrací s otázkami a vyžaduje od něj okamžité odpovědi.
  • Tyto otázky se na hodinách několikrát opakují. Student tak v průběhu hodiny vše 4x častěji slyší a 4x častěji hovoří  v porovnání s jakoukoli jinou formou jazykové výuky.
  • Jde tedy o nejlepší způsob učení se cizímu jazyku, který funguje jako podmíněný reflex. Používání jazyka je pak jako hra na piano nebo psaní na psacím stroji, kdy si student buduje rychlý reflex nevyžadující přemýšlení.
  • Metoda podněcuje komunikaci v angličtině od první minuty výuky. Učí studenty automaticky reagovat v anglicky mluvícím prostředí. Upřednostňuje využití gramatiky v praxi a umožňuje zažít angličtinu přímo v reálných situacích.
  • Výuka probíhá v počtu max. 9 studentů, přičemž každý student se dostane ke slovu 4x častěji než v tradičních hodinách výuky cizího jazyka.
  • Metoda zaručuje vysokou úspěšnost i při skládání certifikovaných zkoušek z angličtiny.
  • Kurzy Callanovou metodou jsou velmi intenzivní a vhodné i pro časově velmi vytížené účastníky. Výhodou je časté opakování vedoucí k zapamatování již na hodině. Účastníci kurzů nemusí věnovat další čas domácí přípravě.

Callanova metoda je rozdělena do 12 úrovní – od úrovně pro úplné začátečníky po velmi pokročilé studenty.
Po absolvování 6. úrovně je student připraven na složení mezinárodně uznávané zkoušky PET (Preliminary English Test). Šestou úroveň student dokončí po 80 – 100 vyučovacích hodinách (při studiu standardní metodou je potřeba absolvovat 320h lekcí).

Na složení zkoušky FCE (First Certificate in English) připravují studenta 11. a 12. úroveň.
Tato zkouška svědčí o velmi pokročilých schopnostech studenta v oblasti anglické konverzace, psaní a čtení a je uznávaná zaměstnavateli nejen v zemích Evropské unie, ale také například v USA a Austrálii.

Podívejte se na naše video, kde se seznámíte s Callanovou metodou.

Objednejte si Vaši ukázkovou hodinu již dnes!