Jazyky

V naší jazykové škole vyučujeme v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách jak děti tak i dospělé :

•  angličtinu
•  němčinu
•  španělštinu
•  francouzštinu
•  italštinu


Kromě toho nabízíme i individuální a firemní výuku na místě a v čase podle Vaší potřeby.

Všechny tyto jazyky vyučujeme přímými metodami. Tyto metody doplňujeme konverzací a prací s dalšími výukovými materiály tak, aby se studenti rychle, účinně a efektivně zlepšovali ve znalosti jazyka.

Připravíme Vás tak, abyste se mohli dorozumět na dovolené, běžně konverzovat s přáteli, ale také dokázali využít jazyk při své práci či podnikání. Své studenty na jejich žádost připravíme i k certifikovaným zkouškám, které je možno i přímo v našich prostorách složit.

Děti vstřebávají hodiny angličtiny metodou Helen Doron English, dospělí pak Callanovou metodou.

Ostatní jazyky vyučujeme také přímými metodami Speak a Die direkte Methode, které se svým pojetím velmi blíží předchozím dvěma.

Tyto velmi účinné metody výuky zaručeně naučí jazyky i toho, kdo už výuku dávno vzdal pro neúpěch. Není třeba zoufat, ale přihlásit se do některého z našich kurzů.

Objednejte si ukázkovou hodinu zdarma v některém z našich center.

U nás se zaručeně angličtině naučíte kvalitně tak, abyste ji mohli používat.

Přímá metoda Die direkte Method Vás provede záludnostmi německé gramatiky.

Objednejte si v restauraci na dovolené co je Vám libo. Naučíme Vás ve francouzštině i myslet.
Nemějte strach ze španělštiny. Minulé časy zvládnete jen tak mimochodem.

Počet studentů Callanovy metody nám stále přibývá. Je to především díky dobrým referencím těch současných.

Stále dbáme na to, aby výuka odpovídala potřebám našich studentů. Callanovu metodu ještě doplňujeme další konverzací.