Metody

Naše přímé výukové metody pro děti i dospělé zaručí efektivní osvojení jazyka tak, aby Vám se Vám jazyk „zažral do kůže“. Metoda zaručí, že jazyk je uložen hluboko v podvědomí a objeví se jakmile ho budete potřebovat.
Pro výuku angličtiny používáme u dětí metodu Helen Doron English, u dospělých Callanovu metodu. U výuky dalších jazyků pak metody Speak.pl a Die Direkte Methode.
Pro dospělé jsou kurzy angličtiny vedené speciální Callanovou metodou, kdy je používán efektivní konverzační způsob výuky a je vhodná jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé studenty. Největší důraz klade na schopnost mluvit a rozumět. Díky ní se angličtině naučíte až 4x rychleji než v klasických jazykových školách.

Ještě se rozhodujete, kam na kurz angličtiny?

Callanova metoda

Objednejte si Vaši ukázkovou hodinu již dnes!

  • Metoda se vyvíjela 15 let na Cambridgeské univerzitě pod dohledem pana Robina Callana a v současné době podle ní vyučuje více než 600 registrovaných škol po celém světě.
  • Jde o způsob výuky, který kombinuje tzv. přímou metodu (kdy se studenti učí myslet a mluvit přímo v cizím jazyce bez překladu) s výukou gramatiky.
  • Je dokázáno, že na běžných hodinách výuky cizího jazyka se student soustředí jen 25% času. Na hodinách vyučovaných Callanovou metodou je však student nucen se soustředit pořád, neboť učitel se na něj stále obrací s otázkami a vyžaduje od něj okamžité odpovědi.
  • Tyto otázky se na hodinách několikrát opakují. Student tak v průběhu hodiny vše 4x častěji slyší a 4x častěji hovoří  v porovnání s jakoukoli jinou formou jazykové výuky.
  • Jde tedy o nejlepší způsob učení se cizímu jazyku, který funguje jako podmíněný reflex. Používání jazyka je pak jako hra na piano nebo psaní na psacím stroji, kdy si student buduje rychlý reflex nevyžadující přemýšlení.
  • Metoda podněcuje komunikaci v angličtině od první minuty výuky, učí studenty automaticky reagovat v anglicky mluvícím prostředí. Upřednostňuje využití gramatiky v praxi a umožňuje zažít angličtinu přímo v reálných situacích.
  • Výuka probíhá v počtu max. 9 studentů, přičemž každý student se dostane ke slovu 4x častěji než v tradičních hodinách výuky cizího jazyka.
  • Metoda zaručuje vysokou úspěšnost i při skládání certifikovaných zkoušek z angličtiny.
  • Kurzy Callanovou metodou jsou velmi intenzivní a vhodné i pro časově velmi vytížené účastníky. Výhodou je časté opakování vedoucí k zapamatování již na hodině, účastníci kurzů nemusí věnovat další čas domácí přípravě.

Callanova metoda je rozdělena do 12 úrovní – od úrovně pro úplné začátečníky po velmi pokročilé studenty.
Po absolvování 6. úrovně je student připraven na složení mezinárodně uznávané zkoušky PET (Preliminary English Test). Šestou úroveň student dokončí po 80 – 100 vyučovacích hodinách (při studiu standardní metodou je potřeba absolvovat 320h lekcí).
Na složení zkoušky FCE (First Certificate in English) připravují studenta 11. a 12. úroveň.
Tato zkouška svědčí o velmi pokročilých schopnostech studenta v oblasti anglické konverzace, psaní a čtení. Je uznávaná zaměstnavateli nejen v zemích Evropské unie, ale také například v USA a Austrálii.

 

Metoda Helen Doron English

Kurzy Angličtiny pro děti jsou založeny na stejném principu, na jakém se děti učí svůj rodný jazyk. Díky opakovanému poslechu a pozitivní podpoře při upevňování svých jazykových znalostí se děti učí anglicky stejně přirozeně, jako se učí svou mateřštinu.

Metoda výuky angličtiny Helen Doron English je vhodná pro děti od 3 měsíců do 18 let. Kurzy Helen Doron English jsou vytvářeny podle jedinečné a přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk nezávisle na mateřském jazyce Vašeho dítěte. Tato metoda byla vyvinuta britskou lingvistkou Helen Doron. Podle jejího konceptu se již od roku 1985 učí tisíce batolat a malých dětí na celém světě. Kurzy angličtiny pro děti jsou založeny na stejném principu, na jakém se děti učí svůj rodný jazyk.
Angličtina pro děti Helen Doron English nabízí všechno, co dítě potřebuje, aby se naučilo anglicky stejně jako svůj mateřský jazyk – komunikační schopnosti, správný přízvuk, gramatiku a bohatou slovní zásobu.

Dětští psychologové se shodují, že nejlepší a nejefektivnější čas, kdy začít s výukou jazyků u dětí, je již od narození. Dlouhodobé studie amerických vědců, kteří zkoumají lidský mozek, dokázaly, že učení se cizí řeči v raném věku je úspěšné. Do sedmi let jsou všechny vjemy související s jazykem ukládány do stejné oblasti mozku. Později se pro každou cizí řeč vytváří jiná síť neuronů, což vyžaduje přepínání mezi jednotlivými sítěmi.

Nejmenší děti v kurzech Helen Doron English nevnímají učení jako drilování, nemají pocit, že musí dělat něco, co nechtějí. Ony si myslí (a v podstatě to tak je), že si hrají. Jen u toho mluví anglicky. Nejmenším dětem pramálo záleží na tom, jestli na ně někdo mluví česky, anglicky či japonsky. Ony se prostě baví. A když jim řeknete, že tohle je učení, že takto se učí i velké děti ve škole, za žádnou cenu jim to požitek z učení nezkazí a nechuť do školy nepřidá. Ba naopak. Do budoucna v nich budou slova „učit se“ a „škola“ evokovat něco příjemného. Něco, kde byla legrace. Kde měly kamarády. A kde na sebe byly pyšné…

Zjistěte více o informací o angličtině pro děti!